ТРЕЋА ЛИГА БЕОГРАДА 2018.

ВАЖНО ОБАВЕШТЕЊЕ КЛУБОВИМА УЧЕСНИЦИМА ТРЕЋЕ ЛИГЕ БЕОГРАДА!!!

Сви учесници лиге дужни су да пре почетка првог кола судији доставе важеће лекарско уверење.

У спортском такмичењу може учествовати спортиста коме је у периоду од шест месеци пре одржавања спортског
такмичења утврђена општа здравствена способност за обављање спортских активности, односно делатности.

ТРЕЋА ЛИГА БЕОГРАДА
Шаховски клуб „Нестор“
Шаховски клуб Погледи
Спортско привредно друштво Метер Контрол
Аматерски шаховски клуб Врчин
Шаховски клуб Напред
Шаховски клуб Обилић
Шаховски клуб Краљ
Шаховска спортска организација „Партизан Јуниор“
Шаховски клуб Слобода
Шаховски клуб Младеновац
Шаховски клуб „Ан пасан“ Гроцка
Шаховско удружење „Никола Тесла“
Шаховски клуб Студентски град
Шаховско удружење Витез
Шаховски клуб Врачар
Шаховски клуб „Ћирило и Методије“
Шаховски клуб „Мала Рокада“
Шах клуб Глига 2
Шах клуб Ушће 2
Шаховски клуб Миријево 2
Замунски шаховски клуб 2