ТАКМИЧАРСКА КОМИСИЈА

ДРАГАН ЈОСИПОВИЋ

ПРЕДСЕДНИК

ДРАГАН НЕДЕЉКОВИЋ

ЧЛАН

МИЛОШ ТЕШИЋ

ЧЛАН

САЊА ПЕТРОНИЋ

ПОТПРЕСЕДНИК УО ЗАДУЖЕНА ЗА РАД КОМИСИЈЕ