РЕГИСТРАЦИОНА КОМИСИЈА

СРЂАН ЈАНКОВИЋ

ПРЕДСЕДНИК

ИВАНА МЛАДЕНОВИЋ

ЧЛАН

ВЛАДИМИР ЈАКОВЉЕВИЋ

ЧЛАН

ИВАН РИСТИЋ

ЧЛАН УО ЗАДУЖЕН ЗА РАД КОМИСИЈЕ