КОНТАКТ

ШАХОВСКИ САВЕЗ БЕОГРАДА

Председник

ДРАГАН ВУЧИЧЕВИЋ

ПРЕДСЕДНИК ШАХОВСКОГ САВЕЗА БЕОГРАДА

+381 11 2656 846


Извршни директор

МАРИЈА ЛУКИЋ

извршни директор ШСБ

+381 69 721733


lukicmmarija@gmail.com

Технички секретар

ИВАНА МЛАДЕНОВИЋ

технички секретар ШСБ

+381 11 2656 846


beochess@yahoo.com

Веб редакција

МАРИЈА ЛУКИЋ

Главни и одговорни уредник веб редакције

+381 69 721733