КОМИСИЈА ЗА ОРГАНИЗАЦИОНА И НОРМАТИВНА ПИТАЊА

МИЉКАН КАРЛИЧИЋ

ПРЕДСЕДНИК

Проф.др АЛЕКСАНДАР МИЛОВАНОВИЋ

ЧЛАН

МОМЧИЛО ОБРАДОВИЋ

ЧЛАН

ДРАГАН ВУЧИЧЕВИЋ - ВУЧКО

ПРЕДСЕДНИК УО ЗАДУЖЕН ЗА РАД КОМИСИЈЕ