Редовна Скупштина у другом термину без кворума

Редовна седница Скупштине заказана за 03. фебруар 2019.
јануар 28, 2019
Оставка Председника ШСБ-а
фебруар 5, 2019

Редовна Скупштина у другом термину без кворума

Допис Секретаријата за спорт и омладину Савезима

На поновљеној седници Скупштине, 03. фебруара 2019. године, на којој је требало да се донесу одлуке из Уговора о финансирању, није било кворума. У наставку објављујемо информацију која је достављена Секретаријату за спорт и омладину.

Обавештавамо вас да Шаховски савез Београда није у могућности да испуни своје обавезе из Уговора закљученог са Секретаријатом за спорт и омладину чији је предмет учешће града Београда у финансирању гранског спортског савеза за развој младих талентованих спортиста и унапређења квалитета стручног рада за 2018. годину.

С тим у вези истичемо: Руководство и стручна служба Шаховског савеза Београда је у специфичним и отежаним условима оптерећеним прошлогодишњим кадровским променама које су пратиле опструкције, успело да оствари комплетан програм рада укључујићи и обавезе из Уговора са Секретаријатом омладину и спорт града Београда. Међутим, проблем настаје у тренутку када је требало све то верификовати на седници Скупштине ШСБ.

Наиме, неколико клубова чији су представници незадовољни због престанка њихових функција у Савезу, вештим и безобзирним агитацијама успевају да изманипулишу одређен број делегата који су недоласком на две седнице Скупштине онемогућили доношење неопходних одлука за рад Шаховског савеза Београда у 2019. години. И поред тога што су смо учинили све да обезбедимо јавност и информисаност, истичући значај  скупштинског одлучивања, посебно са аспекта утврђених рокова, одазив је изостао.

Тиме се на жалост, нису стекли услови да меродавно испунимо обавезе из поменутог Уговора са Секретаријатом за спорт и омладину до утврђеног рока  – 31. јануара 2019. године, чиме ће даљи рад Шаховског савеза Београда бити веома отежан.

Уз захвалност за досадашњу сарадњу и подршку, срдачно вас поздрављамо.

Председник Шаховског савеза

Драган Вучичевић