Заказана редовна седница Скупштине – 27.01.2019. у 12:00

Срећни празници
децембар 31, 2018
ПОЈЕДИНАЧНО КАДЕТСКО ПРВЕНСТВО БЕОГРАДА у редовном шаху
јануар 17, 2019

Заказана редовна седница Скупштине – 27.01.2019. у 12:00

На основу члана 26. Статута ШСБ заказујем редовну седницу Скупштине за недељу, 27.01.2019. у Делиградској 27/III спрат са почетком у 12:00 часова уз следећи

Дневни ред

 1. Избор радних тела:
  • Верификационе комисије
  • Записничара
  • Оверивача записника
 2. Усвајање Записника са претходне седнице
 3. Усвајање годишњег финансијског извештаја који је финансиран средствима градског буџета за 2018. годину
 4. Усвајање предлога програма Савеза за 2019. годину који се кандидује за финансирање средствима градског буџета
 5. Усвајање критеријума о расподели буџетских средстава за 2019. годину за програм рада са спортским талентима.
 6. Усвајање финансијског извештаја о пословању за 2018. годину                                                                                   

Председник Скупштине ШСБ

Радиша Николић