Upravni odbor sačinio predlog odluke o izmenama i dopunama Statuta ŠSB

Konkurs za rad sa mladim talentima
decembar 28, 2018
Srećni praznici
decembar 31, 2018

Upravni odbor sačinio predlog odluke o izmenama i dopunama Statuta ŠSB

Predlog izmena i dopuna Statuta

Na poslednjoj sednici Upravnog odbora koja je održana 25. decembra 2018. doneta je odluka o izmenama i dopunama Statuta Šahovskog saveza Beograda radi sprovođenja javne rasprave koja će trajati do 15. januara 2019.

Molimo vas da do tog datuma kanelariji Šahovskog saveza Beograda dostavite eventualne pismene primedbe na objavljeni tekst predloga.

Nakon isticanja javne rasprave Upravni odbor će sačiniti konačan predlog izmena i dopuna Statuta koji će biti dostavljen predsedniku Skupštine i objavljen na internet stranici Saveza.