Заказана Скупштина ШСБ-а

Миодраг Вукотић почасни председник Шаховског савеза Србије
мај 30, 2018
Одлуке Управног одбора ШСБ-а
јун 9, 2018

Заказана Скупштина ШСБ-а

У складу са Статутом заказујем седницу Скупштине ШСБ за 21.06.2018. године са почетком у 15:30
сати, у Делиградској 27/ III спрат

Дневни ред:
1. Усвајање записника са претходне седнице
2. Усвајање финансијског извештаја о пословању за 2017. годину
3. Усвајање иницијативе за измене и допуне Статута
4. Усвајање одлука о заступању Савеза у АПР
5. Разно

 

Пуномоћје можете преузети овде >>>

 

Београд                                                                               Председник Скупштине ШСБ

06.06.2018.                                                                         Радиша Николић