ШАХ УВРШТЕН У КАЛЕНДАР ТАКМИЧЕЊА САВЕЗА ЗА ШКОЛСКИ СПОРТ СРБИЈЕ