www.beochess.rs
 
 
 
ИСТОРИЈАТ ШАХОВСКОГ САВЕЗА БЕОГРАДА
Седиште Шаховског савеза Београда
Градски Центар за физичку културу (стари ДИФ)

Педесетих година прошлог века у Београду није постојала посебна градска шаховска организација која би се плански и организовано бавила развојем и унапређењем шаха. Пошто се осећала потреба, бројни шаховски радници основали су 15. јуна 1957. године Шаховски савез Београда, на челу са предедником Војином Ђурашиновићем - Костјом и секретаром Славољубом Ивковићем. Организујући поред осталод од 1958. године београдске фестивале поводом Октобарске прославе ослобођења града, шаховски радници окупљени у Шаховском савезу Београда, доказали су да су способни и спремни да организују и највећа светска такмичења, као што су то уосталом показали и у каснијем периоду. Највећи домети београдског шаха као у укупан развој шаха у Србији, старој Југославији и садашњој Државној заједници Србије и Црне Горе, неразвојно су повезани са укупним деловањем Шаховског савеза Београда.
Београдска организација, као највећа организација у земљи, била је и остала окосница српско-црногорског врхунског и аматерског шаха, главни покретач и реализатор свих значајнијих акција у шаху и успешни организатор највећих домаћих и међународних шаховских приредби.
Велике су заслуге Шаховског савеза Београда, што је Београда изборио статус друге светске метрополе и што је шах дао значајан допринос афирмацији и угледу Београда, Србије и Србије и Црне Горе у свету.
Међу председницима Шаховског савеза Београда било је људи различитих професија, али су сви они имали заједничку црту: љубав према шаху. Били су прави ентузијасти који су шаху посветили добар део свог слободног времена. Много напора је уложено да би шаховска организација напредовала и развијала се. Свако од њих је оставио трага у настојањима да се шах у Београду унапреди.
У новом миленијуму, ери компјутера и интернета, Шаховски савез Београда увидео је неопходност постојања интернет сајта на коме ће сви љубитељи шаха моћи да добију информације које желе. Пробну верзију интернет сајта израдио је Владица Андрејић, дипломирани математичар (у то време студент математичког факултета), а корисницима је доступан почевши од 22. фебруара 2001. године.

ПРЕДСЕДНИЦИ ШСБ
1957-1967
Војин Ђурашиновић - Костја
1967-1970
Родољуб Андрић
1971-1971
Никола Караклајић
1972-1975
Луцијан Стегић
1975-1979
Драгољуб Милићевић
1979-1981
Живко Тешић
1981-1982
Боривоје Дражић
1982-1983
Богосав Машовић
1983-1984
Александар Смиљанић
1984-1988
Милан Милићевић - Аца
1988-1990
др Андреја Савић
1990-1993
Слободанка Миливојевић
1993-2001
Жика Стокић
2001-
Радомир Стојковић
 
11000 БЕОГРАД, Делиградска 27/III, Тел: +381 11 3619 286, Тел/Факс: +381 11 26 56 846, e-mail: beochess@yahoo.com
Copyright © 2001 Sahovski savez Beograda